Външна тоалетна: Как се прави и поддържа WC на място без централна канализация

Външна тоалетна: Как се прави и поддържа WC на място без централна канализация

Независимо къде ще се устроите извън големия град е невъзможно да го направите, без да се погрижите да имате поне външна тоалетна

На вилата, на село, в покрайнините на малки градове – всеки четвърти дом у нас се налага да разчита на външна тоалетна. Когато създаваме къща обикновено си мислим за обзавеждане и екстериора й, но от първостепенно значение е да се погрижим за основните ни нужди, особено когато липсва централна канализация.

Външната тоалетна е добро решение, дори когато всички комуникации са изградени и са налице. Когато имаме много работа навън, през лятото или есента, не е нужно да влизаме в къщи.

Преди изграждането на конструкцията е необходимо да се определи мястото за строеж, когато да гарантира отдалечеността на тоалетната от други сгради – къщата, кладенецът, оградата.

Ако подземните води са по-високи от 2,5 m, в никакъв случай не правете яма. В този случай можете да използвате био тоалетна, която може също да си направите сами /Ще ви разкажем за това в друг материал/.

Трябва да се вземе предвид и разположението на парцела, в който ще строите. Ако къщата ви е в низина, тогава септичната яма бързо ще се пълни по време на проливни дъждове и зима. Ако е на високо пък, няма нужда да инсталирате вентилационни системи, заради вятъра.

За да направите изгребна яма виза за строителство не се изисква, но сте задължени да я направите така, че да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

Ако искате външна тоалетна, трябва да спазвате следните санитарни изисквания:

Изискванията за строеж на септични ями и временни тоалетни, според Закон за устройство на територията:

Чл. 46. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) могат да се изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за вилно застрояване.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.
Чл. 47. (2) Басейни, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни се изграждат в урегулирания поземлен имот съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота.

Като допълнение ще добавим и следните размери, които най-добре е да спазвате, ако искате изгребна яма /външна тоалетна. Строете я на 12 метра от жилището, 20 м от кладенеца и 6 м от улицата, за да е удобно и безпроблемно обслужването й със специализираната машина.

Изгребна яма или локална пречиствателна станция

Според изискванията на закона, изгребната яма е бетонен резервоар с хидроизолация. Има конкретен обем, в който се събират отпадните води. Ангажиментът ви е периодично да викате специализирана машина да изпомпва съдържанието му. Това е сериозен разход, когато имате семейство и живеете непрекъснато там.
Изгребна яма
Подходяща алтернатива в такъв случай е локална пречиствателна станция. Преди закупуване винаги се прави консултация с нуждите на домакинството, разполага със система за пречистване и се изпомпва чак след три години. За целта не е нужна „Вома”-машина.
Локална пречиствателна станция схема
Съдържанието на апарата се изпомпва в двора, без никаква миризма.
„Лошото” на пречиствателните станции е чувствително по-високата им цена. Причината е, че пречистването им не струва нищо.

Ако разчитате на професионалисти, бетонна изгребна яма, която по закон трябва да е с големина 5 куб.м., струва до 5000лв. Пречиствателната станция ще ви струва с 2 000 лева повече.

Направи си сам външна тоалетна с изгребна яма

Да си направиш сам външна тоалетна, без квалифицирана помощ, е сложна, но изпълнима задача. Трябва да минете през три основни етапа:

Първо трябва да направите изгребната яма. Нуждаете се от лопата, рулетка, нивелир, силно 12-метрово въже; клечки и връв за маркиране на територията, кофи за изхвърляне на почвата, мистирия, място,където да забъркате бетон, кирка, стълба.

От материалите са ви нужни: цимент, чакъл, дренаж, тухли, дъски, арматурни пръти, пясък – количеството им зависи от големината на обекта.

Видовите изгребните ями се различават по основния материал, от който са направени: от тухли или камъни; с пластмасов или метален резервоар; от стоманобетонни пръстени; с резервоар за септични ями; от монолитен бетон.

Изкопайте дупка с дълбочина, съобразена със закона и изискванията. Тя трябва да е квадратна,със страна, равна на 1 м.

Поставете дъските, дървените кофражи, гуми, метални или пластмасови бъчви, бетонни пръстени, тухлени или бетонни зидове върху стените на шахтата. На дъното направете дренаж от трошен камък, тухлена зидария или бетонна замазка. Вътрешната повърхност на ямата трябва да е водоустойчива и затова стените трябва да се измажат при необходимост.
Видове изгребни ями
Следващият етап е да построите „къщичката” над изгребната яма:

Полагането на рамка е най-важният и труден етап от правенето на дворна тоалетна. Това е „скелета” на цялата структура. Използвайте четири тухлени колони, монтирани на всеки ъгъл на къщичката. В горната част на стълбовете трябва да се сложи слой от хидроизолация. След това трябва да закрепите дървените греди 100×100 мм под формата на рамка и да монтирате конструкцията върху основата. Гредите трябва да бъдат покрити с грундираща смес и боядисани, за да се избегне гниене.

План за външна тоалетна
План за външна тоалетна

Поставете четирите стойки върху рамката на нивото на сградата. Трябва да се закрепят с метални пластини или болтове. Трябва да предвидите окачване на входната врата и покривни греди с перваз.

Прекарайте рамката полагане на подиума, върху който ще се кляка или седи и поставете плочата на покрива на „къщичката”. Може да сложите за удобство клекало за външна тоалетна или да заложите на класическо решение – отвор в подиума. Покрийте стените по желание – с дървени плоскости или замазка, ако правите тухлена външна тоалетна.

Може да пуснете електричество, за да имате крушка. Монтирайте пантите на вратата.

Създаването на вентилационна система е модерно и необходимо решение. Дори да имате голям двор, неприятните миризми, особено през лятото ще превърнат използването на тоалетната в неприятно преживяване. Хубаво е, освен плътно закрепения капак на тоалетната седалка, да се погрижите и за вентилация на обекта.

Схема за външна тоалетна с вентилация
План за външна тоалетна с вентилация

За да се справите с деликатната задача, трябва да вмъкнете парче тръба през отвора в плочата, който ще излиза на 0,5 м от земята. За да се предотврати падането на валежи в шахтата, тази част от тръбата трябва да бъде покрита със специална гъба.

Когато се е натрупала много течност в изгребната яма, можете да започнете да изпомпвате отпадъците. Това трябва да се направи с помощта на специален камион или ръчно. Много собственици на вили избират опцията да „затворят” ямата след 3-4 години. В този случай трябва да имате поглед върху степента на пълнене.

Когато отпадъците запълнят 70% от ямата, можете да я затворите, след което самата тоалетна се прехвърля на ново място в двора. След 7-8 години цялата биологична маса се разгражда и се образува обикновена черна почва. На това място можете отново да изкопаете изгребна яма.
Чертеж на план за външна тоалетна

Чертеж на план за външна тоалетна

Чертеж на план за външна тоалетна

Как се „затваря” външна тоалетна?

Когато разполагате с изгребна яма /т.е. бетониран резервоар/ почистването на съдържанието й става с изгребване. Ако в двора на село имате стара тоалетна, която трябва да затворите, това изисква друг тип решение.

Първо акумулираната маса от отпадъчни води трябва да се превърне в хомогенна смес. За целта се използва химикал или биоактиватор за разлагане на отпадъците. След това се извършва пълно почистване на ямата.

Много крайно решение е да се срути „къщичката” и да се бетонира отвора, за да не пропадне. Така на практика парцелът става неизползваем. По-разумно е да се отстрани надземния строеж, отпадъците да се облеят с гасена вар и да се покрият със солиден слой почва. Ако има пропадане, полагате още.

В практиката на летовниците се използват още няколко вида материали, които могат да се използват за запълване на старата яма: дървесни стърготини, шлака, чакъл, торф, пясък.

Един от начините за сигурно затваряне е да се поставят снопове върба, тръстика, клони след резитба на градински дървета – круши, сливи, ябълкови дървета, череши и храсти – малини и касис върху слой насипни материали. Използваният материал за засипване се поставя върху слоя от клони.

Ако направите истинско еко-затваряне на външна тоалетна, старите градинари ще ви кажат как след няколко години това място ще бъде перфектно за отглеждане на различни култури.

Най-просто е да се обадите на службата, която разполага с камион със специализирано оборудване. Професионалното изпомпване на всички отпадъци ще бъде осигурено с доставка до определено място. При наличието на мини-булдозери ще се осигури засипване на ямата и изравняване на площадката, което струва, разбира се, пари, но е удобно, бързо и лесно решение!

Как се премахва миризмата на външна тоалетна?

Дори и с подходяща грижа и поддръжка всяка външна тоалетне си върви с неприятен аромат -понякога дори непоносим. Как да премахнете миризмата в тоалетната в къщата тогава?

Най-традиционният начин е използването на белина на прах. От време на време може да се изсипе тънък слой в ямата, ако е възможно – по цялата повърхност на натрупаните там отпадъци. Ако рядко използвате тоалетната, този метод за дезинфекция е доста ефективен, но при почистване на ямата, отпадъците ще трябва да бъдат изхвърлени на друго място, тъй като е по-добре да не ги използвате за компост.

Иновациите включват различни биоактиватори, подпомагащи разлагането на отпадъците. Процесът се осъществява, благодарение на специално култивирани микроорганизми (аеробни бактерии) и ензими, които са катализатори на разлагането при нормални условия.

Получава се течност без мирис, която се оттича в дренажа, и твърд остатък, който е много по-малък от обема на отпадъците, използвани преди обработката. Твърдата фракция под формата на утайка може да бъде поставена в компостна купчина, за да се произвежда органичен, екологично безопасен тор, който се използва градината като горен подхранващ слой за почва, която се отглеждат растенията.

Съществуват и ефективни химични препарати за премахване мириса на външна тоалетна, но те трябва да бъдат разучени подробно преди да се използват.

Най-еко ориентираните стопани могат да се погрижат за неприятните аромати в двора с истински натурални средства. Може да ви се струва невероятно, но домати, листа на кореноплодни и стръкове коприва убиват зловонието категорично! Те отделят специфични вещества по време на разлагането, които убиват бактерии и микроорганизми, които причиняват появата на миризми. Това са отровни естествени продукти, които, когато се разлагат, освобождават специални вещества, отблъскващи мухи и премахват микроби. Те също така абсорбират излишния амоняк, причиняващ появата на воня.

Листата на кореноплодните се хвърлят в резервоара/ямата на всеки две седмици, за да унищожат ларвите и да прокудят насекомите. Копривата се хвърля на всеки 10 дена.
Оптимално премахване на миризма от външна тоалетна обаче се постига с комбиниране на различните методи – според обстоятелствата и възможностите.

Коментари чрез Facebook

коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *